×

Sean "deStiny" Kaiwai

Australia, playing for Athletico Esports

Bio

Sean "deStiny" Kaiwai is a Counter-Strike: Global Offensive player from Australia, who currently plays for Athletico Esports.

Latest matches

Latest matches

Bio

Sean "deStiny" Kaiwai is a Counter-Strike: Global Offensive player from Australia, who currently plays for Athletico Esports.