×

Kobi "xertz" Wallis

Australia | playing for Astral Influence

Bio

Kobi "xertz" Wallis is a Counter-Strike: Global Offensive player from Australia, who currently plays for Astral Influence.

Latest matches

Latest matches

Bio

Kobi "xertz" Wallis is a Counter-Strike: Global Offensive player from Australia, who currently plays for Astral Influence.